ANBI

 

Doelstelling van de stichting:

Het in eigendom verkrijgen, behouden, restaureren, renoveren, onderhouden en exploiteren van het kerkgebouw te Cornwerd met toren, uurwerk orgel en inventaris alsmede het onderhouden van de omringende hekwerken.

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 41003705.

Statutaire zetel: Cornwerd

Adres: Vallaat 20, 8754 EW Makkum
Postadres: Van Aylvaweg 44, 8748 CH Witmarsum

Telefoon: 0517 234453
E-mail: secretariaat@kerkcornwerd.nl

Bankrekeningnummer: 1141.94.963
Fiscaal nummer: 8518 24 444

Bestuurssamenstelling:

R. Tjeerdema-Boersma (Secretaresse)
W. Postma (Voorzitter)
H. Bandstra (Penningmeester)
A. Adema (Bestuurslid)

Er is geen beloningsbeleid van toepassing op de werkzaamheden die de bestuursleden uitoefenen.
Het beleidsplan omvat alle zaken welke nodig zijn om de doelstelling van de stichting te realiseren.

 

Belangrijkste Uitgeoefende activiteiten:
- Herstel- en onderhoudswerkzaamheden
- Culturele activiteiten
- Bijzondere diensten
- Opendagen

 

Voor een financieel overzicht kunt u op het onderstaande boekjaar klikken.
Boekjaar 2012 en 2013 Stichting Kerk en Toren Cornwerd
Boekjaar 2014 en 2015 Stichting Kerk en Toren Cornwerd
Boekjaar 2016 en 2017 Stichting Kerk en Toren Cornwerd

Boekjaar 2018 Stichting Kerk en Toren Cornwerd