ANBI

 

Doelstelling van de stichting:

Het in eigendom verkrijgen, behouden, restaureren, renoveren, onderhouden en exploiteren van het kerkgebouw te Cornwerd met toren, uurwerk orgel en inventaris alsmede het onderhouden van de omringende hekwerken.

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 41003705.

Statutaire zetel: Cornwerd

Postadres: Van Aylvaweg 44, 8748 CH Witmarsum

Telefoon: 0517 234453
E-mail: i.v.m. een software probleem is het e-mail adres tijdelijk buiten gebruik.

Bankrekeningnummer: 1141.94.963
RSIN nummer: 8064.83.647

Bestuurssamenstelling:

R. Tjeerdema-Boersma (Secretaresse)
H. Bootsma (Voorzitter)
H. Bandstra (Penningmeester)
A. Adema (Bestuurslid)

Er is geen beloningsbeleid van toepassing op de werkzaamheden die de bestuursleden uitoefenen.
Het beleidsplan omvat alle zaken welke nodig zijn om de doelstelling (zie ook “doelstelling van de Stichting” bovenaan deze pagina) van de stichting te realiseren.
In hoofdlijnen omvat dit de volgende twee zaken:
1- Het in goede staat houden van het kerkgebouw met toren welke als rijksmonument is aangemerkt en het in goede staat houden van het bijbehorende interieur.
2- Het in goede staat houden van het hekwerk rond de kerk en begraafplaats.

Daarnaast wordt het kerkgebouw beschikbaar gesteld voor rouw- en trouwdiensten en wordt het gebouw opengesteld voor bezichtiging tijdens bijzondere evenementen zoals bijvoorbeeld Tsjerkepaad en Open monumentendag.
Ook vinden er individuele bezoeken met uiteenlopende achtergronden op afspraak of spontaan plaats.

 

Belangrijkste meest recente activiteiten:
- Het volledig restaureren van het Van Dam orgel.
- Diverse kleine reparaties aan de binnenzijde van de kerk en de toren
- Reparatie gangrad van het uurwerk en het periodiek smeren van alle onderdelen.
- Inventarisatie herstelwerkzaamheden komende periode met architect en aannemers.
- Twee jaarlijkse inspectie door Monumentenwacht.
- Rouwdiensten.
- Bijzondere bijeenkomsten, waaronder het bezichtigen van het gerestaureerde orgel, uitvoering en uitleg door het orgel genootschap, oefening uitvoering van muziekkorps, meerdere bezoekers met orgelspel, bezichtigingen van de gedenkborden en het interieur.
- Opendagen, waaronder meerdere dagen Tsjerkepaad.

 

Voor een financieel overzicht kunt u op het onderstaande boekjaar klikken.
Boekjaar 2012 en 2013 Stichting Kerk en Toren Cornwerd
Boekjaar 2014 en 2015 Stichting Kerk en Toren Cornwerd
Boekjaar 2016 en 2017 Stichting Kerk en Toren Cornwerd

Boekjaar 2018 Stichting Kerk en Toren Cornwerd
Boekjaar 2019 en 2020 Stichting Kerk en Toren Cornwerd